Om oss

Om oss

Företaget GIS-kvalitet i Norden AB ägs och drivs av Helena Ringmar, gis-strategen med över 30 års erfarenhet av att driva projekt och få ut nytta av geografisk information!

 

Referenser:

Eskilstuna kommun i 7 år som strategisk GIS-samordnare. Mitt uppdrag gick ut på att införa användning av digital geografisk information i Eskilstuna kommun och de kommunala bolagen.

Några framgångsfaktorer som jag lärde mig:

 • Skapa en tydlig och väl fungerande support/stöd för användare.
 • Se till att det finns en flexibel karttjänst som alla klarar av att använda.
 • Starta en effektiv utbildning så att så många som möjligt kommer igång.
 • Information måste ha ägare, skriv tydliga Överenskommelser om förvaltning av geografisk information
 • Goda exempel på nytta med geografisk information är guld värda! Ge beröm och publicitet till verksamheterna med goda exempel.
 • Riktlinjer som beslutas av högsta politiska ledningen är bra att ha, men de ska vara enkla att förstå.
 • Styrning kan göras med stödprocess, handbok på intranätet och många korta utbildningar.
 • Skaffa bundsförvanter/ambassadörer i hela organisationen!

 

Lantmäteriet i 21 år som gis-konsult, projektledare och chef för webbkontoret.

 • Projektledning av nationella och internationella projekt handlade om att ha goda baskunskaper och att snabbt hantera folk som kan leverera resultat! Budget, planer och otaliga online möten ledde till spännande platser och möten med fantastiska människor.
 • Förmånen att leda webbkontoret handlade om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt med rätt folk. Under perioden 1996 till 2010 hade mitt Örebro-kontor en fantastisk utveckling och jag en "once in the lifetime" upplevelse! Med utveckling av kartor på Internet var möjligheterna och entusiasmen enorm och stödet från koncernledningen fanns, det tackar vi för.
 • Innan dess, i början på 1990-talet, hade jag förmånen att få introducera något som hette geografiska informationssystem för "adel präster borgare och bönder" dvs. i många och väldigt olika forum, till och med i Moskva!
 • Ännu en förmån var att bli certifierad affärsarkitekt och få alla pusselbitar på plats i en holistisk verksamhet där man får nytta av geografisk information. Att gis-analyser nu får nya namn såsom geografisk profilering och parameterdesign inom stadsutveckling är spännande! 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved