Hem

 

Kvalitetsutveckling
inom användning av geografisk information

 


Vi ger stöd för nyttorealisering


  1. Offentlig förvaltning investerar årligen miljardbelopp i IT-utveckling och verksamhetsförändring. Den offentliga förvaltningen har ett ansvar att säkerställa att skattebetalarna får avkastning på sin investering i form av ökade servicenivåer eller minskade kostnader för att nyttja offentliga tjänster.
  2. Offentliga organisationer måste alltså både säkra att rätt saker utvecklas och att de utvecklas på rätt sätt. Att arbeta aktivt med nyttorealisering är alltså inte valbart för offentliga organisationer utan är tydligt uttryckt i uppdrag och myndighetsförordning.
  3. För att lyckas med dessa utmaningar krävs det en kultur som fokuserar på att skapa nytta. Det kan inte åstadkommas utan ledningens helhjärtade engagemang och stöd i både ord och handling och ett systematiskt arbete där både metodexperter, verksamhetskunniga och förändringsledare har aktiva roller.

         Källa: E-delegationen och DIGG

 

Copyright @ All Rights Reserved

Vi hjälper er att besvara följande frågor:

Hur mycket används era geodatatjänster?
Hur kan ni öka användningen och nyttan?

Hur mogen är er organisation inom användning av geografisk information? 
Hur kan ni öka mognaden och får mera nytta?

Är era digitala kartor användbara?

Hur kan era karttjänster bli enklare att använda och ge mera nytta?