Om GIS-kvalitet

Om GIS-kvalitet

Företaget GIS-kvalitet i Norden AB ägs och drivs av Helena Ringmar, GIS-strateg och affärsarkitekt, med över 30 års erfarenhet av att driva projekt och få ut nytta i samhällsbyggande!


Bakgrund

  • Mitt uppdrag under 7 år i Eskilstuna kommun gick ut på att införa användning av digital geografisk information i Eskilstuna kommun och de kommunala bolagen.
  • Under 21 år i Lantmäteriet fungerade jag som GIS-konsult, projektledare och chef för webbkontoret.
  • Projektledning av nationella och internationella projekt handlar om att ha goda baskunskaper och att snabbt hantera folk som kan leverera resultat! Budget, planer och otaliga online möten ledde till spännande platser och möten med fantastiska människor.
  • Som certifierad affärsarkitekt får man alla pusselbitar på plats i en holistisk verksamhet och nytta kan maximeras på ett hållbart sätt.